Geen categorie

Flyer Apocalyps

 

Afbeeldingsresultaat voor apocalypse pieter six

Dit jaar is het precies een eeuw geleden dat de Eerste Wereldoorlog eindigde.
Deze rampspoed, ook wel Apocalyps genoemd, had toen het immense aantal van 20 miljoen levens gekost, plus 21 miljoen invaliden. Hiernaast leidde de Great War onder veel meer tot de val van drie keizerrijken en het Ottomaanse Rijk.

In de meeste Europese landen zal de Great War in 2018 ongetwijfeld veel aandacht krijgen. Vooral op 11 november, Remembrance Day, te vergelijken met onze 4 mei herdenking.
In Nederland leeft de Great War veel minder, want Nederland was in 1914-1918 neutraal. Daardoor krijgt dit immense drama bij ons weinig aandacht en weet men er in ons land in het algemeen vrij weinig over.

De vraag door welke oorzaken en door welke partijen de rampzalige Eerste Wereldoorlog is veroorzaakt, zorgt echter in de rest van Europa nog altijd voor veelal heftige discussie en controverse. Veelal wijst de beschuldigende vinger naar Duitsland, maar dat is veel te kort door de bocht. Geen van de vijf Europese grootmachten uit die tijd (het British Empire, de republiek Frankrijk, het Duitse keizerrijk, de Dubbelmonarchie Oostenrijk-Hongarije en het Russische keizerrijk) kan zich vrijpleiten, integendeel: elke grootmacht heeft bijgedragen aan het ontstaan van… Lees verder

Van soevereiniteitsconflict tot dreigend staatsbankroet

Ruud van Nooijen verzorgt een lezing in Museum Boxtel (MUBO) op zondag 28 oktober a.s. om 11.15 uur over de ligging, rol en betekenis van de twaalf redoutes (veldversterkingen). Deze zijn in Boxtel in 1839 aangelegd als onderdeel van een verdedigingslinie tegen de oprukkende Belgen. Redoutes zijn kleine forten, die bestaan uit aarden wallen met een gracht. Achter de wal konden soldaten zich verschuilen met geweer en kanon. Ruud van Nooijen laat zien waar die in Boxtel hebben gelegen en vertelt over de historische, politieke en militaire achtergronden waarom ze werden aangelegd en uiteindelijk nooit werden gebruikt. Een stukje vaderlandse geschiedenis bij het ontstaan van wat nu ons huidige Nederland is.

Vredesbesprekingen

Als Napoleon in 1815 in Waterloo definitief is verslagen, ontstaat bij de Europese machthebbers voldoende steun om aan de noordgrens van Frankrijk een staat te smeden tegen de eventuele toekomstige agressie van dat land. Dit wordt het Koninkrijk der Nederlanden met koning Willem I als soeverein vorst. Door allerlei oorzaken ontstaat wrevel, wat in 1830 leidde tot afscheiding van België.
De Europese grootmachten hebben geen vertrouwen dat deze situatie garanties biedt voor de toekomst en starten vredesbesprekingen. Gedurende negen jaar weigert… Lees verder