Cultureel drieluik ‘Drieklank’

Verrassende combinaties waarin beeldende kunst,
literatuur en muziek samenkomen

Op zondag 10 februari a.s. van 11.15 tot 13.00 uur staat in Museum Boxtel (MUBO) een bijzondere lezing op het programma met de titel ‘Cultureel Drieluik Drieklank’. In de lezing-presentatie worden acht verrassende combinaties van literatuur, muziek en beeldende kunst gepresenteerd. Door middel van kleuren, klanken en woorden worden ze aan elkaar verbonden. De presentatie wordt verzorgd door Marja Reitsma (beeldende kunst), Bram Noot (literatuur) en Joop de Weger (muziek).

Muziektermen
In een Cultureel Drieluik worden aan de hand van een thema gedichten, kunstwerken en muziekfragmenten gecombineerd. In het drieluik ‘Drieklank’ staat het begrip ‘Muziektermen’ centraal. Muziektermen als andante en allegro zijn aanwijzingen voor de uitvoerend musicus. Maar ook in de poëzie hebben muziektermen een plaats veroverd. Denk alleen maar aan de vele gedichten die een muziekterm als titel hebben. In de beeldende kunst zien we hoe muziektermen als akkoord, partituur, requiem en serenade de sfeer van een kunstwerk kunnen treffen. Aan de hand van acht combinaties presenteren Bram Noot (literatuur), Marja Vrijling (beeldende kunst) en Joop de Weger (muziek) hoe gedichten, kunstwerken en muziekfragmenten samenklinken als een drieluik.

Drieluik 'Drieklank'
Acht drieluiken
Tijdens de presentatie zullen acht verschillende drieluiken worden gepresenteerd, vier voor en vier na de pauze. De foto toont het kunstwerk ‘Akkoord’ van Rebecca Horn uit ‘Concert for Anarchy’, dat samen met het pianoconcert nr. 5 van Galina Ustvolskaya en het gedicht Galina Ustvolskaya van Bernlef een van de acht drieluiken vormt. De tekst van de acht voor te dragen gedichten wordt bij binnenkomst aan iedere bezoeker uitgereikt.

Passie delen
Marja Reitsma, Bram Noot en Joop de Weger delen hun passie graag met anderen. Al 15 jaar verzorgen zij Culturele Drieluiken, waarin thema’s vanuit de beeldende kunst, literatuur en klassieke muziek worden belicht. Voorbeelden hiervan zijn Romantisch Landschap, Stad en Land, Melancholie, Klankkleur en Dromen. En nu dus wordt het Drieluik Drieklank gepresenteerd. Marja Reitsma is werkzaam voor de educatieve dienst bij het Van Abbemuseum in Eindhoven. Daarnaast verzorgt zij in Boxtel en elders cursussen en lezingen over kunstbeschouwing. Joop de Weger geeft lessen ‘Luisteren naar Klassieke Muziek’ aan verschillende volksuniversiteiten en sinds enkele jaren ook in MUBO. Daarnaast verzorgt hij avondvullende lezingen waarin klassieke muziek centraal staat. Bram Noot is neerlandicus. Naast lezingen over literaire onderwerpen geeft hij leiding aan een leeskring.

Presentatie
De presentatie start om 11.15 uur. De MUBO-deuren zijn geopend vanaf 10.45 uur en koffie/thee is verkrijgbaar. Tijdens de presentatie is ook een koffie/thee pauze ingelast. Bij elkaar zal de presentatie tot uiterlijk 13.00 uur duren. De entreeprijs voor de lezing is € 5,00 inclusief programma. Aanmelden op info@muboboxtel.nl of op 06-16041898.