Flyer Apocalyps

 

Afbeeldingsresultaat voor apocalypse pieter six

Dit jaar is het precies een eeuw geleden dat de Eerste Wereldoorlog eindigde.
Deze rampspoed, ook wel Apocalyps genoemd, had toen het immense aantal van 20 miljoen levens gekost, plus 21 miljoen invaliden. Hiernaast leidde de Great War onder veel meer tot de val van drie keizerrijken en het Ottomaanse Rijk.

In de meeste Europese landen zal de Great War in 2018 ongetwijfeld veel aandacht krijgen. Vooral op 11 november, Remembrance Day, te vergelijken met onze 4 mei herdenking.
In Nederland leeft de Great War veel minder, want Nederland was in 1914-1918 neutraal. Daardoor krijgt dit immense drama bij ons weinig aandacht en weet men er in ons land in het algemeen vrij weinig over.

De vraag door welke oorzaken en door welke partijen de rampzalige Eerste Wereldoorlog is veroorzaakt, zorgt echter in de rest van Europa nog altijd voor veelal heftige discussie en controverse. Veelal wijst de beschuldigende vinger naar Duitsland, maar dat is veel te kort door de bocht. Geen van de vijf Europese grootmachten uit die tijd (het British Empire, de republiek Frankrijk, het Duitse keizerrijk, de Dubbelmonarchie Oostenrijk-Hongarije en het Russische keizerrijk) kan zich vrijpleiten, integendeel: elke grootmacht heeft bijgedragen aan het ontstaan van deze catastrofe.

Daarbij was men uit op een lokaal en kortdurend conflict dat winst zou opleveren, maar men oogstte een wereldoorlog, die vier jaar heeft geduurd en per saldo alleen maar verliezers kende en die tot overmaat van ramp leidde tot de rampzalige Tweede Wereldoorlog.

Mijn lezing heeft als doel de complexe thematiek voor eenieder toegankelijk te maken.
Ik zal eerst de grote lijnen van de Europese geschiedenis van de 19e eeuw aanstippen, gevolgd door de belangrijkste stromingen in de zeer omvangrijke literatuur over schuldvraag en oorzaken. En passant komt ook een aantal gevolgen van de Eerste Wereldoorlog aan bod.

   
    Jan Pieter Six
    (jhr.mr. J.P.H. Six)
    Burg. Damsstraat 29
    5037 NP  Tilburg
    +316 1450 6676
    jps@sixcsr.nl
    www.sixcsr.nl
    
Afbeeldingsresultaat voor jan pieter six