Organisatie

MUBO is een stichting  (‘Stichting beheer en behoud museumcollectie Boxtel’) met een Raad van Toezicht en Bestuur. Het bestuur wordt bijgestaan door meerdere werkgroepen.