Wat wil MUBO?

Missie:  Verspreiding van cultureel erfgoed en moderne kunst onder een zo groot mogelijk publiek onder het motto ‘Boxtel zien en beleven’.

Visie: Spil in het museale veld in Boxtel door samenwerking met alle lokale musea en culturele instellingen.

Doel: Vergroten van kennis over en betrokkenheid met erfgoed en moderne kunst door de vaste expositie (Canon van Boxtel), wisselexposities, educatieprojecten en lezingen.

Cultureel ondernemerschap
Naast onze culturele en maatschappelijke visie zoals aangegeven in paragraaf 2, heeft het bestuur cultureel ondernemerschap hoog in het vaandel staan. Centraal daarin is het zoeken naar nieuwe kansen en mogelijkheden. Het MUBO moet meer zijn dan alleen het ontsluiten van een collectie. MUBO wil zich positioneren als een ontmoetingsplek van beleving, mikkend op een zo breed mogelijke participatie. Het gaat hierbij om intensivering en uitbreiding van samenwerking met andere partners in het veld van kunst, cultuur en educatie.

Belangrijk is dat culturele ideeën worden omgezet in financiële opbrengsten. Hierbij hoort ook het aanboren van verschillende financieringsbronnen. Naast de klassieke inkomsten van entreegelden, wordt ook ingezet op intensivering en uitbreiding van inkomsten uit :

  • Exploitatie van diensten (bijv. zaalhuur)
  • Sponsoring en cofinanciering door ondernemers, winkeliers en bedrijfsleven
  • Donaties particulieren
  • Crowdfunding van projecten
  • Museumwinkel
  • Mecenaten
  • Subsidiefondsen

In 2014 zijn de eerste inspanningen gedaan en niet zonder succes. Het kost echter tijd om dit gewenste business-model ten volle te gaan benutten en te realiseren. Gezien ons jonge bestaan zal dit zijn beslag moeten krijgen in de komende jaren.