Wie zijn wij?

Het Museum Boxtel (MUBO) is statutair opgericht op 23 augustus 2012. Na ruim anderhalf jaar van intensieve voorbereiding door meer dan 40 vrijwilligers en met medewerking van de gemeente Boxtel, heeft het MUBO op 16 maart 2014 haar deuren geopend voor publiek.

Als jong museum zijn wij nog steeds in ontwikkeling. Onze energie is er de komende jaren dan ook op gericht om het MUBO tot een volwaardig museum uit te bouwen, de kwaliteit van het museum blijvend te verbeteren en de basistaken van het museum te professionaliseren.
Velen hebben het MUBO al weten te vinden. Niet alleen bezoekers, maar ook partijen uit het onderwijs en uit de culturele sector om met elkaar samen te werken, kansen te benutten en culturele projecten op te zetten.

MUBO is een uniek museum in Boxtel dat als enige de geschiedenis van Boxtel vertelt aan de hand van onderstaande Canon van Boxtel en daarmee het historisch erfgoed waarborgt en exposeert. Daarmee levert het een bijdrage aan het historisch besef van de Boxtelse bevolking in het algemeen en via educatie aan het onderwijs in het bijzonder. Naast onze vaste expositie (Canon van Boxtel) organiseert het MUBO ook:

Het bestuur bestaat uit: Maria Voets, voorzitter; Willem van Vossen, secretaris; en Hans van Dijk, penningmeester.

Het MUBO is een 100% vrijwilligersorganisatie. Op dit moment zijn inclusief bestuur en raad van toezicht ruim 60 vrijwilligers actief. De organisatiestructuur is opgebouwd uit negen commissies, die inhoudelijk worden aangestuurd door een van de vijf bestuursleden.
De commissies zijn (in willekeurige volgorde):

  • Receptie
  • Facilitair
  • PR & Communicatie
  • Basistekstschrijvers
  • Zaaltekstschrijvers
  • Educatie
  • Rondleiders
  • Vaste expositie
  • Wisselexposities & Evenementen