Rondleidingen

RONDLEIDINGEN OP VASTE DAGEN
De rondleidingen zijn inhoudelijk gebaseerd op de door Museum Boxtel (MUBO) ontwikkelde Canon van Boxtel. De Canon vertelt de geschiedenis van Boxtel vanaf de prehistorie tot heden aan de hand van 49 vensters of thema’s, waarmee de belangrijkste gebeurtenissen, personen, voorwerpen en kunstwerken in Boxtel aan bod komen. De vensters zijn geselecteerd in samenwerking met deskundigen van o.a. de Heemkunde Boxtel.
De 49 thema’s zijn verbeeld en verwoord in onze vaste expositie, die is te zien op de eerste en tweede verdieping van MUBO.

Programma
De vaste rondleidingen zijn in 2018 nog geprogrammeerd op: 27 oktober en 24 november. De rondleiding duurt inclusief een korte introductie in onze ontvangstruimte ongeveer vijf kwartier. Maximaal tien deelnemers per gids. Er zijn drie soorten rondleidingen:

  • Algemene rondleiding, door onze vaste expositie op basis van een door de gids zelf vastgestelde selectie van onderwerpen uit
    de Canon van Boxtel. 
  • Specifieke groepsrondleiding, door onze vaste expositie op basis van wensen van de groep over specifieke onderwerpen uit de Canon van Boxtel. De groep kan dit tevoren aangeven door zelf de Canon van Boxtel te raadplegen. 
  • Rondleiding binnen/buiten, deels in MUBO en deels buiten in de directe omgeving van MUBO, waar aandacht wordt besteed aan historisch Boxtel’s erfgoed zoals o.a. het Ursula-klooster, De Heilig Hart Kerk en de Angelaschool. 

Prijzen
Kosten voor alle rondleidingen: € 5,00 per persoon.

Onze gidsen
De rondleidingen worden om beurten verzorgd door drie ervaren gidsen. Dat zijn Ben Ophof en Joop Schuller, die beiden als VVV-gids ook historische wandelingen door Boxtel verzorgen, én door historicus Willem Wittenberg, die samen met Ben Ophof in MUBO een serie lezingen heeft gegeven over de geschiedenis van Boxtel. Voor de vaste rondleiding kan men zich van tevoren aanmelden via info@muboboxtel.nl of telefonisch bij Willem van Vossen op 06-16041898 met vermelding van de datum en de keuze van de soort rondleiding.


RONDLEIDINGEN OP AFSPRAAK
Naast de vaste dagen kan op afspraak altijd een rondleiding voor groepen worden aangevraagd, ook op werkdagen. We kunnen er voor u ook een leuk uitje van maken door uw bezoek te omlijsten met koffie al dan niet met gebak vooraf en/of met een drankje na afloop van de rondleiding. U kunt uw aanvraag indienen op info@muboboxtel.nl of telefonisch bij Willem van Vossen op 06-16041898 onder vermelding van dag en tijdstip, de keuze van de rondleiding en of u gebruik wilt maken van koffie/gebak en/of een drankje na afloop.