Ben Ophof

OOK DIT JAAR WEER RONDLEIDINGEN IN MUSEUM BOXTEL (MUBO)

Gidsen vertellen de geschiedenis van Boxtel
aan de hand van de canon van Boxtel

Na het succes in 2018 programmeert Museum Boxtel ook in 2019 weer rondleidingen op vaste zaterdagen over de geschiedenis van Boxtel. De rondleidingen worden om beurten verzorgd door drie ervaren gidsen. Dat zijn Ben Ophof en Joop Schuller, die beiden als VVV-gids ook historische wandelingen door Boxtel verzorgen, én door historicus Willem Wittenberg, die in MUBO al een serie lezingen heeft gegeven over de geschiedenis van Boxtel. Voor iedere bezoeker een feest der herkenning met onverwachte en onbekende feiten en wetenswaardigheden, die alleen een gids kan vertellen. De eerste vaste rondleiding staat al gepland op zaterdag 16 februari a.s. om 14.00 uur.

Canon van Boxtel
De rondleidingen zijn inhoudelijk gebaseerd op de door MUBO ontwikkelde canon van Boxtel. De canon vertelt de geschiedenis van Boxtel vanaf de prehistorie tot heden aan de hand van 49 vensters of thema’s, waarmee de belangrijkste gebeurtenissen, personen, voorwerpen en kunstwerken in Boxtel aan bod komen. De vensters zijn geselecteerd in samenwerking met deskundigen van o.a. de Heemkunde Boxtel. De 49 thema’s zijn verbeeld en verwoord in onze vaste expositie, die is te zien op de eerste en tweede verdieping… Lees verder

MUBO start met rondleidingen op vaste dagen

Gidsen vertellen de geschiedenis van Boxtel
aan de hand van de Canon van Boxtel

Museum Boxtel (MUBO) start dit jaar voor het eerst met rondleidingen op vaste dagen over de geschiedenis van Boxtel. Voorlopig nog met een frequentie van eenmaal per maand. Belangstellenden kunnen kiezen uit drie soorten rondleidingen, waarvan één ook met een uitstapje in de directe omgeving van het museum. De rondleidingen worden om beurten verzorgd door drie ervaren gidsen: Ben Ophof, Joop Schuller en Willem Wittenberg. De laatste vaste rondleiding van dit jaar staat gepland op:
zaterdag 24 november om 14.00 uur.

De gidsen
Ben Ophof en Joop Schuller, verzorgen beiden als VVV-gids ook historische wandelingen door Boxtel en historicus Willem Wittenberg, heeft samen met Ben Ophof in MUBO een serie lezingen gegeven over de geschiedenis van Boxtel.

Canon van Boxtel
De rondleidingen zijn inhoudelijk gebaseerd op de door MUBO ontwikkelde Canon van Boxtel. De Canon vertelt de geschiedenis van Boxtel vanaf de prehistorie tot heden aan de hand van 49 vensters of thema’s, waarmee de belangrijkste gebeurtenissen, personen, voorwerpen en kunstwerken in Boxtel aan bod komen. De vensters zijn geselecteerd in samenwerking met deskundigen van o.a. de Heemkunde Boxtel.
De 49 thema’s zijn verbeeld… Lees verder

THEMALEZING OVER NATUUR EN LANDSCHAP IN BOXTEL

Wat betekende de omgeving voor Boxtel, en welke
invloed heeft Boxtel op natuur en landschap gehad?

Het Museum Boxtel (MUBO) is in 2016 gestart met een reeks van zeven themalezingen over de geschiedenis van Boxtel. De zevende en laatste themalezing en -rondleiding gaat over natuur en landschap in en rondom Boxtel door de jaren heen en hun onderlinge wisselwerking.
De lezing met rondleiding wordt verzorgd door historicus Willem Wittenberg en Ben Ophof, die als VVV-gids in de zomermaanden ook historische wandelingen door Boxtel verzorgt.
Deze zevende themalezing vindt plaats in MUBO op zondag 29 januari a.s. om 11.15 uur.  

Omgeving
Ben Ophof en Willem Wittenberg vertellen over de omgeving van Boxtel. Er wordt uitgelegd hoe de omgeving er duizenden jaren geleden heeft uitgezien. Verder wordt verteld hoe de flora en fauna van Boxtel vanaf de prehistorie zijn veranderd. Die veranderingen hadden als resultaat, dat het landschap de mensen kansen genoeg bood om zich hier blijvend te vestigen. De plek, waar Boxtel ontstond en hoe Boxtel zich ontwikkelde, werd echter door dezelfde natuurlijke omgeving bepaald. Terwijl vanaf het moment dat de mensen zich permanent vestigden, zij ook het landschap ingrijpend en voorgoed… Lees verder