museum boxtel

Een lezing met klinkende muziekfragmenten

Op zondag 10 maart 2019 van 11.15 tot 13.00 uur verzorgt organist en musicus Kees van Houten in Museum Boxtel (MUBO) een lezing met muziekfragmenten over de kruisvorm in de Matthäus-Passion van Johan Sebastiaan Bach. In de lezing wordt aangetoond dat Bach zijn Matthäus-passion heeft ontworpen in de vorm van een kruis. Een interessant gegeven, waarmee je op een andere manier dit oratorium van Bach gaat beleven.

 In deze periode voor Pasen wordt de Matthäus-Passion op vele locaties ten gehore gebracht. De lezing is dus een mooie gelegenheid om meer te weten te komen over de achtergronden en muzikale duiding van dit levenswerk van Bach.

Kees van Houten

Kees van Houten

Kruis
Kees van Houten zal uitleggen dat bijbelfragmenten, koralen en aria’s hun symbolische plaats vinden op de dwarsbalk en staander van het kruis, zodanig dat de lengteverhoudingen van het kruishout op een natuurlijke en overtuigende manier zichtbaar worden.

Kern van het betoog is de duiding van het centrale punt van waar dwarsbalk en staander elkaar kruisen. Op dit punt heeft Bach twee essentiële psychologische lagen van het lijdensverhaal over elkaar heen gelegd en muzikaal verankerd.

Verluchtigd
De lezing wordt verluchtigd met het luisteren naar muziekfragmenten. Kees van… Lees verder

Cultureel drieluik ‘Drieklank’

Verrassende combinaties waarin beeldende kunst,
literatuur en muziek samenkomen

Op zondag 10 februari a.s. van 11.15 tot 13.00 uur staat in Museum Boxtel (MUBO) een bijzondere lezing op het programma met de titel ‘Cultureel Drieluik Drieklank’. In de lezing-presentatie worden acht verrassende combinaties van literatuur, muziek en beeldende kunst gepresenteerd. Door middel van kleuren, klanken en woorden worden ze aan elkaar verbonden. De presentatie wordt verzorgd door Marja Reitsma (beeldende kunst), Bram Noot (literatuur) en Joop de Weger (muziek).

Muziektermen
In een Cultureel Drieluik worden aan de hand van een thema gedichten, kunstwerken en muziekfragmenten gecombineerd. In het drieluik ‘Drieklank’ staat het begrip ‘Muziektermen’ centraal. Muziektermen als andante en allegro zijn aanwijzingen voor de uitvoerend musicus. Maar ook in de poëzie hebben muziektermen een plaats veroverd. Denk alleen maar aan de vele gedichten die een muziekterm als titel hebben. In de beeldende kunst zien we hoe muziektermen als akkoord, partituur, requiem en serenade de sfeer van een kunstwerk kunnen treffen. Aan de hand van acht combinaties presenteren Bram Noot (literatuur), Marja Vrijling (beeldende kunst) en Joop de Weger (muziek) hoe gedichten, kunstwerken en muziekfragmenten samenklinken als een drieluik.

Drieluik 'Drieklank'
Acht drieluiken
Tijdens de presentatie zullen acht verschillende drieluiken worden gepresenteerd, vier… Lees verder

OOK DIT JAAR WEER RONDLEIDINGEN IN MUSEUM BOXTEL (MUBO)

Gidsen vertellen de geschiedenis van Boxtel
aan de hand van de canon van Boxtel

Na het succes in 2018 programmeert Museum Boxtel ook in 2019 weer rondleidingen op vaste zaterdagen over de geschiedenis van Boxtel. De rondleidingen worden om beurten verzorgd door drie ervaren gidsen. Dat zijn Ben Ophof en Joop Schuller, die beiden als VVV-gids ook historische wandelingen door Boxtel verzorgen, én door historicus Willem Wittenberg, die in MUBO al een serie lezingen heeft gegeven over de geschiedenis van Boxtel. Voor iedere bezoeker een feest der herkenning met onverwachte en onbekende feiten en wetenswaardigheden, die alleen een gids kan vertellen. De eerste vaste rondleiding staat al gepland op zaterdag 16 februari a.s. om 14.00 uur.

Canon van Boxtel
De rondleidingen zijn inhoudelijk gebaseerd op de door MUBO ontwikkelde canon van Boxtel. De canon vertelt de geschiedenis van Boxtel vanaf de prehistorie tot heden aan de hand van 49 vensters of thema’s, waarmee de belangrijkste gebeurtenissen, personen, voorwerpen en kunstwerken in Boxtel aan bod komen. De vensters zijn geselecteerd in samenwerking met deskundigen van o.a. de Heemkunde Boxtel. De 49 thema’s zijn verbeeld en verwoord in onze vaste expositie, die is te zien op de eerste en tweede verdieping… Lees verder