Vaste collectie-Canon Boxtel

De start van MUBO is begonnen met het samenbrengen van bestaande collecties van de stichting Hendrik Verhees, de stichting Piet Dorenbosch, het Gilde Sint-Barbara & Sint-Joris en de devotionalia van Gaudete. De culturele en maatschappelijke visie was, om deze vier uiteenlopende collecties te integreren in één museum en er één verhaal van te schrijven.
Gaandeweg is deze visie doorontwikkeld naar het vertellen van de geschiedenis van Boxtel vanaf de Prehistorie tot en met de Moderne Tijd door middel van de Canon van Boxtel.
De vier eerder genoemde collecties maken hiervan inmiddels onderdeel uit.
De Canon van Boxtel bestaat inmiddels uit 49 vensters, waarmee de belangrijkste gebeurtenissen, personen, voorwerpen en kunstwerken in Boxtel in het MUBO aan bod komen. De vensters zijn geselecteerd in samenwerking met deskundigen van o.a. de Heemkunde Boxtel. De 49 thema’s zijn verbeeld en verwoord in onze vaste expositie, die is te zien op de eerste en tweede verdieping van het museum.

Hier ziet u een vergroot overzicht van de canon.

MUBO - Canon van Boxtel 720x170mm V-04 DEF 17-03-16 DEF_1

Hieronder vindt u een verdere verdieping van de Canon van Boxtel. De Canon bestrijkt de periode van de Prehistorie tot en met de Moderne Tijd.
In chronologische volgorde is er per gebeurtenis de foto van het venster te zien waaraan een basisdocument is gekoppeld. In het document staat uitgebreide informatie over de betreffende gebeurtenis. Het document wordt zichtbaar door op de foto te klikken.